شما اینجا هستید
اخبار عمومی » کمیسیون مشترک همکاری‌‌های اقتصادی ایران و پاکستان

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از صداوسیما ، نشست پیگیری توافقات بیستمین کمیسیون مشترک همکاری‌‌های اقتصادی ایران و پاکستان امروز از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مختلف تجاری، بازرگانی، بانکی، مالی، گمرکی، سرمایه‌گذاری، صنعت، همکاری‌های تولیدی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و پرورش، علوم و فناوری، میراث فرهنگی و گردشگری، ارتباط بنادر، کشتیرانی، امور دریایی و حمل و نقل ریلی و جاده‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.«آدم نژاد» معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران و «اعزاز دار» معاون وزارت اقتصاد و دارایی پاکستان ریاست مشترک این کمیته را بر عهده داشتند.
تشکیل کمیته‌های دوجانبه فنی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، گمرکی، مسائل مرزی، اتاق‌های بازرگانی، کمیته مشترک سرمایه‌گذاری و حمل و نقل ریلی تا یک ماه آینده و نیز امضای اسناد پیشنهادی در بخش‌های مذکور و برگزاری بیست و یکمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی طی سه ماه آتی از تفاهمات مهم این نشست است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز