شما اینجا هستید
مترو » کنترل روزانه کولر تمامی قطارهای مترو

به گزارش سایت اختصاصی ریل نیوز به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه فرنوش نوبخت، با اعلام اینکه هواساز ایستگاه‌های مترو به منظور خنک کردند فضای ایستگاه ها فعال هستند.افزود: کولر تمامی قطارها طی چند مرحله کنترل می‌شوند تا با توجه به گرم شدن هوا، شهروندان راحت تر از ماسک استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طبق ابلاغ ستاد ملی مبارزه با کرونا از امروز ادارات با تمامی ظرفیت شروع به کار کرده اند تصریح کرد: استفاده از ماسک از ۱۶ فر وردین ماه ۹۹ که کار در سطح جامعه آغاز شد ابلاغ گردید.
وی افزود: طبق تاکید مجدد رییس جمهور  استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی الزامی است و ما نیز در ۱۲۷ ایستگاه مترو ی تهران و حومه غرفه های عرضه ماسک را ایجاد کرده ایم  و در صورتی که شهروندی فاقد ماسک باشد می تواند نسبت به تهیه آن اقدام کند.
نوبخت گفت: اجبار استفاده از ماسک در راستای حفظ سلامت شهروندان است که به صورت جدی در شبکه مترو پیگیری می‌شود.
وی در ادامه از مسافران خواست تا زمان سفر خود را مدیریت کنند و گفت برای افزایش رفاه حال شهروندان در هنگام استفاده از متروی تهران سرفاصله حرکت قطارها را در خوط  دو و سه کاهش داده ایم و امیدوارم با این کار  شاهد کم شدن ازدحام جمعیت در ایستگاه های متروی تهران باشیم.
لازم به توضیح است در حال حاضر سرفاصله حرکت قطارها در خطوط ۱و ۴ سه و نیم دقیقه است ودر خط دو از سه و نیم دقیقه به سه دقیقه و در خط سه از هفت دقیقه  به شش دقیقه کاهش یافته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز