شما اینجا هستید
اخبار عمومی » گردهمایی معاونین فنی و روسای ادارات ناوگان مناطق مختلف ریلی کشور برگزار شد

گردهمایی معاونین فنی و روسای ادارات ناوگان مناطق مختلف ریلی کشور برگزار شد

با توجه به ضرورت تبیین برنامه های و رویکردهای حوزه معاونت ناوگان، گردهمائی معاونین فنی ( ناوگان و بهره برداری) و روسای ادارات ناوگان مناطق راه آهن، امروز با حضور مدیران کل ستادی حوزه این معاونت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، « محمد هادی ضیائی مهر » معاون ناوگان راه آهن با تبیین برنامه ها و رویکردهای حوزه این معاونت در سال ۹۸ بر تحقق برنامه های تسهیل جا به جائی بار و مسافر راه آهن، تاکید کرد. 
وی گفت: اولویت نخست حوزه این معاونت استفاده بهینه از امکانات موجود و ناوگان در اختیار ( لکوموتیو و واگن های باری و مسافری) است و باید تلاش کنیم با برنامه ریزی مناسب و نظارت و تلاش بیشتر، حداکثر آمادگی را برای ناوگان موجود به منظور جابجائی بار و مسافر فراهم کنیم و قابلیت اطمینان از ناوگان، کاهش خرابی ها و ایمن سازی ناوگان را افزایش دهیم.
وی افزود: امیدواریم از حداکثر ظرفیت های قانونی موجود از جمله تبصره ۱۸ قانون بودجه ، برای نوسازی ناوگان ریلی با حمایت مدیر عامل راه آهن و سایر مسئولین ذی ربط استفاده کنیم.

در این گردهمایی معاونین فنی (ناوگان و بهره برداری) و روسای ادارات ناوگان مناطق مختلف ریلی با اعلام نقطه نظرات و مشکلات مرتبط با حوزه ناوگان منطقه، آمادگی خود را برای تحقق اهداف و برنامه های راه آهن به ویژه در حوزه ناوگان اعلام کردند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز