شما اینجا هستید
اخبار نواحی » یزد مرکز هماهنگی امور استان‌های راه آهن کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما, عضو هیات مدیره راه آهن کشور راه آهن استان یزد اصلی ترین خطوط و مسیر طلایی ریلی کشور محسوب می شود که نقش قابل توجهی در جابجایی بار و مسافر در بین استان های کشور را داراست.
رسولی افزود: هم اکنون از مجموع درآمد بار حمل شده با ریل در کشور حدود ۴۰درصد ان از طریق راه آهن یزد صورت می گیرد و این موضوع راه آهن یزد را در رتبه اول بارگیری و حمل بار در کشور قرار داده است.
وی معرفی یزد به عنوان مرکز هماهنگی امور استان ها را اقدامی برای تمرکز زدایی, افزایش اختیارات مناطق و افزایش خلاقیت و ابکار در مناطق راه آهن اعلام کرد.
داوودی رییس مرکز هماهنگی استان های راه آهن کشور نیز گفت: راه آهن یزد با برخورداری از ۸۴۰کیلومتر مسیر اصلی و فرعی مرکزی ترین مسیر ریلی کشور است.
در این مراسم سیدمصطفی داوودی به عنوان رییس مرکز هماهنگی امور استانهای راه آهن کشور و سرپرست راه آهن یزد معرفی شد.
وی قبل از این نیز مدیر کل راه آهن یزد بوده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز