شما اینجا هستید
اخبار عمومی » گزارش تصویری / پیگیری‌های روز سانحه قطار مشهد یزد

ریل نیوز: گزارش تصویری / پیگیری‌های روز سانحه قطار مشهد یزد

🔸 تشکیل جلسه کمیته بحران ساعت ۶:۰۰ صبح در کنترل مرکزی راه آهن کشور

🔹 حضور اعضای کمیسیون عالی سوانح راه آهن در محل سانحه در اولین ساعات روز

🔸حضور قطار مسافری فوق العاده و وسایل امداد رسانی و انتقال مسافران قطار

🔹 ساعت ۱۰ صبح حرکت وزیر راه و مدیرعامل راه آهن به سوی محل سانحه

🔸 ساعت ۱۲:۳۰ رسیدن به محل حادثه واقع در ۱۰۰ کیلومتری طبس

🔹بازدید وزیر راه، وزیر کشور و مدیرعامل راه اهن از نقاط مختلف محل سانحه

🔸عیادت از آسیب دیدگان سانحه و دلجویی از خانواده های آنان

🔹 تشکیل جلسه بحران در فرمانداری طبس با حضور وزیر کشور، وزیر راه، مدیرعامل راه آهن، استاندار، رئیس سازمان بحران و مسئولین استانی و کشوری

🔸 گفتگوی مدیرعامل راه آهن با بخش خبری ساعت ۲۱

🔹 بازگشایی مسیر خطوط ریلی سانحه دیده و سیر عادی قطارها

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز