شما اینجا هستید
اخبار نواحی » یک هفتم پروژه های ریلی در حال انجام کشور مربوط به خراسان رضوی است

یک هفتم پروژه های ریلی در حال انجام کشور مربوط به خراسان رضوی است

مهدی سالیانی، مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی، امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت:
یکی از مهمترین مباحث در برنامه ششم توسعه کشور، توسعه حمل و نقل ریلی است که در این راستا ۲۲ طرح مهم ریلی به طول سه هزار و ۴۳۰ کیلومتر در حال اجرا و انجام مقدمات اجرایی است.
وی اظهار کرد: از این تعداد سه طرح مهم شامل راه آهن مشهد – بیرجند – زاهدان در مجموع به طول ۷۷۰ کیلومتر، راه آهن مشهد – فریمان – دوغارون به طول ۲۲۰ کیلومتر و خط ریلی مشهد به شهر جدید گلبهار – چناران هم با طول ۵۰ کیلومتر در استان خراسان رضوی است.

وی گفت: از کل مسیر سه هزار و ۴۳۰ کیلومتر در مجموع ۵۷۰ کیلومتر آن در حوزه استان خراسان رضوی می باشد که یک هفتم کل مسیر ریلی در حال ساخت را شامل می شود.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز