شما اینجا هستید
اخبار نواحی » ۱۵۰ بوژی عریض امکان سیر را فراهم کرد: واگن‌های ایرانی روی ریل‌های ترکمنستان می‌روند

شرایط فنی سیر واگن های ایران در راه‌آهن های آسیای میانه با آماده سازی ۱۵۰ دستگاه بوژی کامل عریض فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبزی ریل نیوز به نقل از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل راه‌آهن خراسان با بیان این مطلب گفت: طی جلسه کمیسیون مرزی راه‌آهن ایران و ترکمنستان، موافقت شد واگنهای قابل سیر ایران در شبکه ریلی راه‌آهن ترکمنستان برای کمک به حمل و نقل بین المللی به ویژه در بخش ترانزیت و صادرات سیر کند و مقرر شد هر دو کشور نسبت به تامین بوژی‌های عریض مورد نیاز جهت سیر ۳۰۰ دستگاه واگن لبه بلند راه‌آهن ایران در شبکه ریلی کشور ترکمنستان اقدام کنند.
محمدهادی ضیایی مهر افزود: محمولات گوگرد بارگیری شده در کشور ترکمنستان تاکنون فقط با واگن‌های متعلق به کشورهای CIS انجام می گرفت و از خاک ایران به مقصد بندرعباس ترانزیت می شد که با پیگیری های به عمل آمده امکان استفاده از واگنهای لبه بلند ایرانی نیز مهیا شدکه به دلیل عریض بودن خط آهن ترکمنستان بایستی واگنهای مذکور قبل از ورود به بوژی عریض مجهز شوند.
وی ادامه داد: با توجه به سهم تامین ۳۰۰ دستگاه بوژی عریض توسط راه‌آهن ایران، در فاز اول، شرایط فنی سیر واگن های ایران در راه‌آهن های آسیای میانه، با آماده سازی ۱۵۰ دستگاه بوژی کامل عریض با انجام عملیات بازسازی، تعمیر، تامین و سرویس چرخ و محورها ظرف مدت دو ماه در سایت تعویض بوژی ایستگاه راه‌آهن سرخس صورت گرفت و تلاش و پیگیری جهت آماده سازی بقیه بوژی ها نیز ادامه دارد.
مدیرکل راه‌آهن خراسان تاکید کرد: با استفاده از واگنهای ایرانی جهت ترانزیت کالا ضمن کاهش تشریفات مبادله، حق استفاده واگن نیز به نفع راه‌آهن ایران شده وگامی مهم در راستای افزایش حمل و نقل بین المللی به ویژه در بخش ترانزیت و درآمد راه‌آهن و شرکت های مالک واگن داخلی به شمار می رود.
به گفته ضیایی مهر، با توسعه ورود واگن‌های ایرانی به کشور ترکمنستان و سایر کشورهای CIS امکان صادرات داخلی و انتقال سایر بارهای تجاری و ترانزیتی از مسیر کشورمان فراهم خواهد آمد که افزایش درآمد و پویایی برای راه‌آهن و شرکت‌های مالک واگن را به دنبال دارد

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز