شما اینجا هستید
مترو » ۲۸۲۱ مناقصه – شرکت‌ بهره‌‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه

مناقصات مترو تهران مترو

آگهی تجدید مناقصه

۴۵-۹۸

شرکت‌ بهره‌‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای را به‌شرح جدول ذیل برگزار نماید:

ردیف موضوع مبلغ سپرده(ریال)
۱ اپراتوری و نگهداری و تعمیرات دوره‌ای و اضطراری تجهیزات شبکه توزیع برق و شبکه ریل سوم خط۴ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ اپراتوری و نگهداری و تعمیرات دوره‌ای و اضطراری تجهیزات شبکه توزیع برق و شبکه ریل سوم خط۶ ۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لذا از اشخاص حقوقی واجدشرایط دعوت می‌گردد بـه‌منظور دریافت اوراق مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر با واریز مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اسـناد و پاکات مخصوص مناقصه به‌حـساب جــاری ۷۰۰۸۰۲۷۴۹۳۲۸ بانک شهر (شعبه امام خمینی(ره)کد۲۶۴) در وجه شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شـهری تهران و حومه تا ساعت ۱۶:۳۰ روز سه‌‌شنبه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۸ به‌نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، تقاطع حـافظ، شماره۹۵۶، طبقه پنجم، مدیریت امور قراردادها(مناقصات و مزایدات) مراجعه نمایند. تحویل اسناد مناقصه تا ساعت۱۶:۳۰ روز ‌شنبه مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۸ می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتhttp://metro.tehran.ir  مراجعه شود.

  • تاکید می‌گردد اسناد مناقصه فقط به‌صورت حضوری و با ارایه معرفی‌نامه رسمی، کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی قابل دریافت است.

این آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار به چاپ رسیده و هزینه آن برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

                                                                   

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز