شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ۲۸.۹ هزار بازدید ایمنی و بهداشتی از قطارهای مسافری

از ابتدای سال ۹۷ و در ۱۰ ماه انجام شد:
۲۸.۹ هزار بازدید ایمنی و بهداشتی از قطارهای مسافری

۲۸ هزار و ششصد و نود و نه نوبت بازدید از قطارهای مسافری توسط کارشناسان مسافری راه آهن از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی راه ‌آهن جمهوری اسلامی ایران، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری با انتشار این خبر، اعلام کرد: در راستای ارتقای کیفیت قطارهای مسافری و افزایش رضایتمندی مسافران،بازدید ایمنی و بهداشتی از قطارهای مسافری توسط گروه‌ها، کارشناسان و ناظرین نظارت بر خدمات مسافری انجام می شود.

بر پایه این اطلاع، تعداد بازدیدهای به عمل آمده از قطارهای مسافری از ابتدای سال ۹۷ تا پایان دی ماه از مبادی حرکت کلیه مناطق ۲۸ هزار و ششصد و نود و نه مورد بوده است.

گفتنی است بازدید های انجام شده در حین سیر نواحی، در دهه ماهه اول سال ۹۷ نیز تعداد هزار مورد بوده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز