شما اینجا هستید
» ۶ هزار کیلومتر محور ریلی به شبکه ریلی کشور افزوده می‌شود/ اتصال ۵ استان به شبکه ریلی کشور

معاون اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی گفت: : ۶ هزار کیلومتر محور ریلی و اتصال ۵ استان به شبکه ریلی کشور در برنامه کاری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز