به گزارش برنا از اراک ، «محمدرضا مختاری»  افزود: ارزش ریالی این واگن های باری لبه بلند ۲۶ میلیارد ریال است و ساخت آن ها در شرکت واگن پارس اراک حدود پنج میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال داشت.

وی ادامه داد: واگن های باری تحویل شده به شرکت سینا ریل از تعهدات قرارداد ساخت ۱۰۰ دستگاه واگن باری است که این شرکت و آروین تبریز با شرکت سینا ریل پارس منعقد کرده اند و بر این اساس باید ظرف مدت ۹ ماه تعهدات خود را به طور کامل به شرکت بهره بردار تحویل دهند.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک توضیح داد: تاکنون ۲۰ دستگاه از تعهدات این قرارداد محقق شده است.

مختاری یادآور شد: ارزش ریالی قرارداد با شرکت سینا ریل ۲۶۰ میلیارد ریال است و انجام این قرارداد بیش از ۵۰ میلیون یورو برای کشور صرفه جویی ارزی دارد.

وی اظهار داشت: کاربری واگن ها باری لبه بلند ساخته شده برای حمل مواد معدنی است و عملیات طراحی، تولید و تست آن ها بر عهده واگن پارس بوده و تامین منابع مالی این قرارداد نیز از سوی شرکت آروین صورت گرفته است.

مختاری اضافه کرد: معرفی و اجرایی کردن الگوی همکاری و مشارکت، گام بزرگی در راستای رفع معضل کمبود نقدینگی است که باید مورد توجه شرکت ها و واحدهای تولیدی قرار گیرد.