شما اینجا هستید
اداره كل راه آهن شمالغرب » ۱۱ خردادماه؛ زمان راه اندازی مجدد یکی از قطارهای حذف شده زنجان – تهران

مدیرکل راه آهن شمال غرب خبر داد:

۱۱ خردادماه؛ زمان راه اندازی مجدد یکی از قطارهای حذف شده زنجان – تهران

‌علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌با یادآوری اینکه استقبال کم مسافران از قطارهای زنجان ـ تهران به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان باعث حذف دو رام قطار در این مسیر شده است، افزود: بی‌شک، حذف این دو قطار به صورت مقطعی و موقت بوده و قرار است ۱۱ خردادماه امسال دوباره شاهد راه‌اندازی یکی از دو رام قطار مذکور در این مسیر باشیم.

وی با اشاره به اینکه کاهش اشغال قطارهای مسافری در ماه مبارک رمضان امری قابل پیش‌بینی بوده و با رسیدن به روزهای پایانی این ماه عزیز، دوباره شاهد تردد مسافران از طریق ناوگان حمل و نقل ریلی کشور خواهیم بود، ادامه داد: در حال حاضر روزانه ۲۳ رام قطار در این منطقه به طور میانگین ۴۰۰ مسافر را جابه‌جا می‌کند که با حذف این قطارها، سهمیه مسافران آن در دیگر قطارهای مسافری لحاظ شده و مسافران به لحاظ تردد و جابه‌جایی هیچ مشکلی ندارند.

این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه دو قطار حذف شده مربوط به قطارهای صبح ریل‌باس و ظهر جوپار زنجان – تهران بوده و این اقدام موقتی است، اظهار کرد: این نکته حائز اهمیت است که حذف قطارهای مسافری به دلیل کاهش مسافر در ماه مبارک رمضان در کل شبکه راه‌آهن کشور اعمال شده است و فقط مربوط به منطقه شمال‌غرب نیست، از طرفی در حال حاضر در سیستم، بلیت این قطار به فروش می‌رود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز