شما اینجا هستید
اخبار عمومی » کارگاه آموزشی مدیریت بحران با رویکرد فرماندهی سانحه

با حضور مدیران ستادی و مناطق راه‌آهن برگزار شد:

کارگاه آموزشی مدیریت بحران با رویکرد فرماندهی سانحه
کارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه مدیران با رویکرد فرماندهی سانحه، ۳۰ مهرماه در ساختمان مرکزی راه‌آهن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن، در این کارگاه که با حضور مدیران کل ستاد و مناطق و اعضای کارگروه مدیریت بحران برگزار شد، سامانه مدیریت و فرماندهی سانحه مورد بررسی قرار گرفت.
در این کارگاه، حمیدرضا اسکاش، مدرس و مشاور مدیریت و فرماندهی بحران ضمن تشریح دستور العمل‌های عملیاتی استاندارد شده در این شرایط، موضوعاتی درباره آمادگی جهت مقابله با سانحه و کاهش خسارات ناشی از سانحه مطرح کرد.
وی همچنین با شرح چگونگی عملکرد فرماندهی یکپارچه در شرایط بحران، موانع ایجاد هماهنگی بین سازمان را مطرح و در خصوص مرکز علمیات اضطراری (EOC) توضیحاتی به حاضران ارائه داد.
اسکاش با شرح ساختار سامانه فرماندهی (ICS)، به تشریح چگونگی عملکرد فرماندهی سانحه و کارکردهای آن پرداخت و وظایف بخش‌های مختلف را دراین‌باره مشخص کرد.
گفتنی است این کارگاه آموزشی از سوی مرکز آموزش و تحقیقات برگزار شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز