شما اینجا هستید
اخبار نواحی » رکورد تن کیلومتر بارحمل شده در راه آهن تهران شکسته شد.

هادی نژاد، مدیر کل راه آهن تهران خبر داد؛ 

رکورد تن کیلومتر بارحمل شده در راه آهن تهران شکسته شد.

اداره کل راه آهن تهران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه موفق به ثبت رکورد در شاخص تن کیلومتر خالص بار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن تهران رکورد تن کیلومترخالص بار حمل شده در راه آهن تهران شکسته شد، عابدین هادی نژاد مدیر کل راه آهن تهران با اعلام این خبر گفت: اداره کل راه آهن تهران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه موفق به ثبت رکورد در شاخص تن کیلومتر خالص گردید

هادی نژاد با اشاره به عدد تن-کیلومتر حمل شده مذکور به میزان ۴۴۱۱۷۷۵ تن کیلومتر در مورخه ۹۸/۲/۱۴ افزود: تن کیلومتر خالص، حاصل سیر ۴۸ رام قطار باری در سه محور راه آهن تهران (خراسان – قم – قزوین) میباشد.

وی با توضیح اینکه ۱۱۶ درصد از برنامه ابلاغی اداره کل راه آهن تهران محقق شد، گفت: این رکورد در اداره کل راه آهن تهران بی سابقه می باشد.

هادی نژاد در ادامه تصریح کرد؛ پیش بینی می شود با تسریع در سیر قطارهای باری و اعزام واگن های باردار سطح ناحیه این رکورد جابجا گردد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز