وی با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: یکی از مناطق محروم ایران شرق کشور است که رفع محرومیت نیازمند زیرساخت هستیم و ضرورت ساخت راه آهن ملی است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه شرق کشور از شبکه ریلی و جاده ای ضعیفی برخوزردار است اظهار کرد: با توجه به قرار گیری بندر چابهار در این منطقه نیازمند تکمیل هر چه سریعتر خطوط راه آهن هستیم تا این بندر به کشور افغانستان متصل شود.

وی خاطرنشان کرد: سه کشور افغانستان؛پاکستان و ترکمنستان پس از اتصال این قطعه به شبکه ریل سراسری به این شبکه  متصل خواهند شد و راه آهن شرق کشورر بین المللی می شود.

خادمی با تاکید بر اینکه طبق برآوردها ۲۰ میلیون بار معدنی استان های شرقی می توانند پس از این  از راه آهن استفاده کنند افزود: در سند توسعه کشور معادن خراسان جنوبی و شرق کشور یکی از مهم ترین منافع ملی هستند که باید به ان ها توجه ویژه ای صورت گیرد.