شما اینجا هستید

?راهکار اول کاهش تلفات جاده‌ای توسعه حمل‌و نقل ریلی است

مهرداد تقی زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اولین راهکار تمام کشورهای توسعه‌ یافته، افزایش سهم ریلی در بخش بار و مسافر بوده است گفت:
علاوه بر نقش راه‌آهن در سفرهای طولانی، با توجه به اینکه تعداد زیادی از تصادفات در حومه شهرهای بزرگ که محل مواجهه حمل‌ونقل درون و برون‌شهری محسوب می‌شود، رخ می‌دهد؛ حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای نیز نقش بسیار پررنگی در جابجایی مردم کاهش تصادفات دارد. از این رو قطارهای حومه‌ای را در حد گسترده‌ای گسترش می‌دهند.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز