برچسب زده شده با : افزایش سفر با مترو
افزایش سفر ساکنان تهران با مترو در یک سال اخیر

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با تکذیب ادعای کاهش مسافران مترو پس از اجرای طرح ترافیک جدید، از رشد سفر با مترو در یک سال اخیر خبر داد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز