برچسب زده شده با : بسيج ريلي
اولین دوره آموزش تجهیزات دفاع شخصی

اولین دوره آموزش تجهیزات دفاع شخصی با حضور مشاور مدیرعامل و فرمانده مرکز بسیج راه آهن سرهنگ عباس زاده و گردانهای عاشورا والزهرا و فرماندهان پایگاهها و مسئولین تحلیل و بررسی برگزار شد. ۹۶/۱۰/۲۵

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز