برچسب زده شده با : بهره برداری از ناوگان جدید ریلی
بهره برداری از ۱۲۲ دستگاه ناوگان ریلی

در مرحله ششم و هفتم؛ با حضور وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و در مرحله ششم و هفتم از تولیدات ناوگان ریلی، ۱۲۲ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۳۶۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز