برچسب زده شده با : تراورس
۱۵ روز از مطالبات معوقه مهر ماه کارگران ابنیه فنی تراورس پرداخت شد

شرکت خدمات مهندسی تراورس؛ ۱۵روز از مطالبات معوقه مهر ماه کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی را پرداخت کرد.

البرز تامین کننده ۷۰ درصد قطعات بتنی شبکه ریلی کشور

مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس بتن) : ۷۰ درصد قطعات بتنی شبکه ریلی کشور در این کارخانه تولید می شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز