برچسب زده شده با : تولید داخلی
تولید دستگاه سوزن ریلی، صد در صد داخلی شد

یکی از دستاوردهای نمایشگاه ریلی امسال قطعه سازی سوزن ریلی در داخل کشور بود که رونمایی شد. قطعا هرکس دیگری قطعه‌ای در حوزه حمل و نقل ریلی تولید کند ما استقبال و انعقاد قرار داد خواهیم کرد به شرط آن که بتواند استاندارد‌های فنی را کسب کند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز