برچسب زده شده با : جشنواره فردا
راه آهن را می توان عرصه تلفیق هنر و صنعت نامید

مدیرعامل راه آهن : فکر می کنم اسم راه آهن، قطار، ریل، کوپه، ایستگاه و... کلمات و واژه های آشنایی برای اهالی هنر است، راه آهن را می توان عرصه تلفیق هنر و صنعت نامید. راه آن در کشور عزیز ایران از سال 1227 حضور داشته است. در طول تاریخ راه آهن در ایران ما شاهد تلاش و پژوهش گسترده در این حوزه بودیم. 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز