برچسب زده شده با : حمل دوچرخه در مترو
امکان سفر ترکیبی دوچرخه‌های معمولی با مترو از ساعت ابتدایی صبح تا ۶:۱۵

با توجه به استقبال شهروندان براي سفر تركيبي دوچرخه با مترو استفاده دوچرخه سواران در ساعت اوليه بهره برداري تا ساعت ۶:۱۵ صبح محقق شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز