برچسب زده شده با : دوره بهره وري در صنعت حمل و نقل ريلي در راه آهن جنوب شرق برگزار شد

مدیرکل راه آهن جنوب شرق گفت: دوره بهره وری در صنعت حمل و نقل ریلی به منظور ارتقاء سطح توانمندی کارکنان و اشاعه فرهنگ بهره وری و ضرورت التزام عملی به آن در اداره کل راه آهن جنوب شرق برگزار شد. به گزارش ریل نیوز، مجید ارجونی اظهار داشت: برگزاری این دوره در روزهای هفت، […]

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز