کاهش تردد قطارها از ۱۲۰ سیر به ۱۲ سیر در روز

کاهش تردد قطارها از ۱۲۰ سیر به ۱۲ سیر در روز

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از ایلنا ، سعید رسولی درباره برنامه‌های راه آهن برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سفرهای ریلی اظهار داشت: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  از روز اول پروتکلهای ضروری و مورد نیاز را برای مقابله با شیوع این ویروس را اجرا و جدی گرفت و حتی کنترل حین