عرضه ماسک در تمامی۱۲۷ ایستگاه متروی تهران و حومه

عرضه ماسک در تمامی۱۲۷ ایستگاه متروی تهران و حومه

به گزارش سایت اختصاصی ریل نیوز به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متری تهران و حومه فرنوش نوبخت گفت: بعد از گذشت کمتر از ۲۰ روز از اجرای طرح «اجباری شدن استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی کلانشهرها» برنامه ریزی راه اندازی مراکز فروش ماسک توسط وزارت

افزایش مراکز عرضه ماسک در ایستگاه های متروی تهران و حومه

افزایش مراکز عرضه ماسک در ایستگاه های متروی تهران و حومه

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متری تهران و حومه فرنوش نوبخت  گفت: تعداد ۱۰۰ ایستگاه متروی تهران بعد از گذشت ۹ روز از اجرای طرح «اجباری شدن استفاده از ماسک در حمل و نقل عمومی کلانشهرها» به غرفه های فروش ماسک با قیمت مصوب مجهز شدند. وی با اشاره