لزوم تغییر مسیر ریلی سریع السیر تهران-اصفهان و تهران-مشهد بدلیل فرونشست

لزوم تغییر مسیر ریلی سریع السیر تهران-اصفهان و تهران-مشهد بدلیل فرونشست

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ریل نیوز در خصوص مسیرهای ریلی در دست احداث وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بسیاری از دشت های ایران با پدیده فرونشست دست و پنجه نرم می کنند به همین علت باید دقت شود تا مسیرهای طرح های عمرانی زیرساختی بر روی زمین هایی