برچسب زده شده با : موزه
نخستین موزه ریلی کشور در مشهد پروانه گرفت

رییس گروه موزه‌ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: نخستین موزه ریلی کشور در مشهد پروانه فعالیت رسمی دریافت کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز