برچسب زده شده با : وزارت صنعت
مصاحبه با رحمانی وزیر صمت در مراسم تحویل ریل قطار پرسرعت تولید ذوب

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تحویل ریل قطار پرسرعت تولید ذوب آهن اصفهان، به شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی، در مورد خام فروشی سنگ آهن شفاف سازی و از اقدامات وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن قدردانی کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز