برچسب زده شده با : پادکست
ویژگی های یک پادکست خوب!/توجه به رسانه های نوین برای رسانه ها الزامی است

یک استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه و فضای مجازی معتقد است پادکست ها راهی منعطف و جذاب برای ابراز عقیده و انتقال اطلاعات هستند و جشنواره های پادکستی می توانند به شناسایی استعدادها کمک کنند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز