برچسب زده شده با : پورسیدآقایی
خطوط مترو ظرفیت جابجایی ۵ میلیون مسافر را در روز دارد

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه خطوط مترو ظرفیت جابجایی ۵ میلیون مسافر را در روز دارد، گفت: برای استفاده از تمام ظرفیت مترو باید تراکم جمعیت به اطراف مترو منتقل شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز