مدیرکل راه آهن جنوب شرق خبر داد؛ قطار ترانزیت گوگرد از ازبکستان وارد ایستگاه زاهدان شد

مدیرکل راه آهن جنوب شرق خبر داد؛ قطار ترانزیت گوگرد از ازبکستان وارد ایستگاه زاهدان شد

مدیرکل راه آهن جنوب شرق گفت: نخستین رام قطار محموله ۱۰ هزار تنی گوگرد از ازبکستان وارد ایستگاه زاهدان و بعد از عملیات ترانشیبمنت در زاهدان به وسیله واگن های پاکستانی به کویته اعزام می شود. به گزارش ریل نیوز، مجید ارجونی روز جمعه در ارتباط با ورود قطار ترانزیت گوگرد، اظهار داشت: قطار ترانزیت