شما اینجا هستید
اداره كل راه آهن اراك » چاپ مقاله علمی کارشناس روابط عمومی اداره کل راه آهن اراک در ماهنامه مدیریت رسانه

به گزارش خبرنگار ریل نیوز، در چکیده این مقاله آمده است: ماندگاری هر عملی در گرو ثبت و مستندسازی آن است و هر فعالیت ثبت شده ای می تواند بخشی از تاریخ یک سازمان ، اعم از خدماتی یا تولیدی را برای بهره مندی آیندگان محفوظ نگاه دارد. فعالیت و عملکرد سازمان ها در مواقع بحران و حادثه یکی از این موارد است . بررسی بحران های گذشته در کشور نشان می دهد که هربار بحرانی رخ می دهد، هزینه های مالی و اقتصادی بیشتری نسبت به گذشته به بار می آورد که صرف بازسازی و بازآوری زیرساخت ها، شریان ها و جبران کلیه خسارت ها می شود. وجود چنین نارسایی ، بیشتر از این که ضعف عملکرد مهندسی و مدیریتی و تکنولوژی را آشکار سازد، نبود دانش مدیریت سانحه به دلیل فقدان یک نظام مستندسازی را یادآور می شود. در عملیات امداد و نجات و مدیریت بحران مستندسازی می تواند دانش ، مهارت ، تجربه و قدرت نقش آفرینی سازمان های درگیر و نیروهای آن ها را نشان داده و تحلیل و تفسیر و بازخوانی عملیات می تواند توان برنامه ریزی و قدرت هدایت و مدیریت آن ها را ارتقا بخشد و درنهایت منجر به اثربخشی بیشتر آن ها در عملیات بعدی شود. به نظر می رسد ما در سازمان ها به جنبش همگانی مستندسازی نیاز داریم که روابط عمومی باید پیشران این جنبش باشد. بسیاری از فعالیت ها تکرار کارهایی است که در گذشته انجام شده است و مقدار زیادی از بهره وری اقدامات ما کاهش یافته است . باید برای این بحران یا مسئله چاره ای اندیشید. از این رو مقاله حاضز به این موضوع می پردازد که نقش هر یک از واحدها در این زمینه چیست و بخصوص روابط عمومی در این زمینه چگونه می تواند به مستندسازی بحران ها بپردازد؟

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز